NRC, You get the most of it

Recovery Ferro & Non-Ferro


NRC is gespecialiseerd in de recovery van AEC-bodemassen op milieuvriendelijke wijze. NRC wint dankzij speciale scheidingstechnieken met succes ferro en non-ferro metalen terug uit AEC bodemas.

Recovery van bodemas vindt plaats met de in eigen beheer ontwikkelde non-ferro scheidingsmachines van NRC: de Phairon® machines. NRC scheidt de metalen vanaf 0.125 mm.


De NeomaQ®


De NeomaQ is het basiselement van de Phairon en is zelfstandig ontwikkeld door NRC. De NeomaQ zorgt voor een optimale scheiding van de non-ferro metalen uit de te verwerken producten en kan fracties scheiden vanaf 0,125 mm. Elke NeomaQ is afgestemd op de te verwerken fracties waarvoor hij wordt ingezet.

Maak ook kennis met de Phairon machines.

De Phairon machines vormen het hart van de totale mobiele scheidingsinstallaties.

Lees meer over de Phairon®

Recovery Ferro & Non-Ferro


NRC specialises in environmentally friendly recovery from incinerator bottom ash. NRC uses special separation techniques to successfully extract ferrous and non-ferrous metals from incinerator bottom ash.

NRC has developed its own nonferrous separation machines for bottom ash recovery: >the Phairon® machines. NRC separates metals from 0.125 mm.The NeomaQ®


The NeomaQ is the Phairon’s basic component and was developed independently by NRC. The NeomaQ ensures the optimal separation of nonferrous metals from the products to be processed. It can separate fractions down to 0.125 mm. Every NeomaQ is adjusted to the fractions to be processed.

Discover the Phairon machines.

The Phairon machine is the core of each complete mobile separation system.

Read more about the Phairon machines

Recovery Ferro & Non-Ferro


NRC ist spezialisiert auf die Umweltgerechte Rückgewinnung von MV-Schlacken. NRC rückgewinnt dank spezieller Trennverfahren erfolgreich Eisen- und Nichteisenmetalle aus MVSchlacken.

Die Verarbeitung der MV-Schlacken erfolgt mit hochmodernen, selbst entwickelten Nichteisen-Separationsanlagen: Der Phairon® Maschinen. Die Phairon kann Nichteisenmetalle ab 0,125 mm hocheffizient in verschiedene Fraktionen trennen.Die NeomaQ®


Die NeomaQ ist zentraler Bestandteil der Phairon Anlage und wurde von NRC selbst entwickelt. Die NeomaQ ermöglicht eine optimale Trennung von Nichteisenmetallen aus den zu verarbeitenden Aschen und Schlacken und kann Fraktionen ab 0,125 mm trennen. Jede NeomaQ ist auf die zu verarbeitenden Fraktionen, für die sie verwendet wird, abgestimmt. Die NeomaQ ist der innovativste und effektivste Wirbelstrom-Abscheider am Markt.

Entdecken Sie die Phairon Maschinen.

Die Phairon Maschinen bilden das Herz aller mobile Separationsanlagen.

Lesen Sie mehr